Nevenactiviteiten

Verleden

Fuselier 13e Pantser Infanterie Bataljon Garderegiment Fuseliers "Prinses Irene" 

Gecommitteerde/gastdocent School voor Journalistiek Utrecht

Gastdocent Hogeschool Groningen, Communicatie

Gastdocent Schrijversvakschool 't Colofon Amsterdam

Diverse opleidingen Media Academie Hilversum

Deelnemer journalistenuitwisseling Duitsland-Nederland (1995)
(2 maanden gestationeerd bij het ZFD Heute in Mainz)

Correspondent dagblad The Chronicle, Nederlandse Antillen

Lid ondernemingsraad Bonaventura (Elsevier)

Lid redactiecommissie NOS Journaal

Lid Journalistenforum AVRO

Voorzitter forum Adenauerhaus Bonn over culturele verschillen Duitsland Nederland

Gelegenheidsverslaggever Deutschlandfunk gedurende Desert Storm (Golfoorlog 1)

Voorzitter Duits-Nederlands discussieforum Universiteit Nijmegen

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Epafras
(Stichting Epafras verleent hulp aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland)

Media-adviseur en –trainer bij het media-adviescentrum Brain Box

Media-adviseur en –trainer bij Meines & Partners, Strategic Communication

Gastdocent Masterclass Journalistiek Erasmushogeschool Brussel

Lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Epafras

Lid van de redactieraad van "Gezant uit Nederland"
(blad voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland)

Heden

Bestuurslid BONJO (BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties)

Adviseur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Bestuurslid Stichting 1 Europe